Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Откриване на информационен център

ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца уважи поканата на Търговско-промишлената палата – Враца по повод официалното откриване на информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца от ново поколение, който ще извършва дейности за нов петгодишен период – до 2025 г. На тържеството, проведено на 14 май, присъстваха старши посланик Ивалина Иванова, заедно с младшите посланици Елеонора Цекова и Самуил Кулев, както и Калина Николова ръководител на програмите eTwinning и Erasmus+ в гимназията. Информационният център Европа Директно – Враца и Центърът за развитие на човешките ресурси в лицето на Търговско-промишлената палата са партньор на математическата гимназия както по линия на програмата за Училища посланици към Европейския парламент, така и на програмата Erasmus+. Една от насоките на дейностите на новия център ще продължава да бъде работата с младшите посланици и предоставяне на официални материали за работа от утвърдени институции като част от борбата с дезинформацията, наред с разяснения за това как Европа се бори с пандемията от COVID-19, информация за плана NextGenerationEU за възстановавяне и насърчаване на зеления и цифровия преход. Новото поколение центрове ще организират граждански диалози и прояви с широко участие за Конференцията за бъдещето на Европа. Очертани бяха и краткосрочните цели за следващите два месеца, в които беше споделена идеята за стартиране на първи випуск „Клас Европа“ сред учениците от 8 клас.

Пожелаваме успех в реализирането на планираните дейности и ползотворно сътрудничество!

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни