Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Група по математика

На 19.03.2018 г се проведе представителна изява на групата за обучение по математика по проект „Твоят час“. Целта на работата в групата бе подготовка за успешно представяне на ДЗИ по математика.

На това последно занятие десетте участници бяха разделени на три отбора, които в рамките на 90 минути трябваше да решат примерна тема за ДЗИ, различна за всеки отбор. След приключване на работата, ръководителят на групата – г-жа Цветанка Василева провери резултатите. И трите отбора бяха постигнали резултат от над 90 точки, като резултатът на отбора победител бе 96 точки от 100 възможни.

Докато учениците от групата решаваха задачите, техните съученици Йоанна Кръстителска и Светослав Митов от 12б клас, показаха своите творчески и художествени способности, като изписаха на дъската пожелание за успех на матурата по математика, използвайки по атрактивен начин различни математически символи и инструменти.

Още статии ...

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни