Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Празник на креативността

Истински празник създадоха младшите посланици на Европейския парламент от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца на 16 февруари вечерта, под ръководството на старшия посланик Ивалина Иванова. Събитието се състоеше от две части: от една страна бяха представени колажите за електронния календар за пластмасата, а от друга страна беше "излъчено" предаването „Науката: 5 постижения и 5 превъплъщения“, което беше посветено на 50-тата годишнина на гимназията и е допълнение към инициативата от 11 февруари - международният ден на жените и момичетата в науката. Зрители на предаването бяха старшият посланик Ивалина Райкова и шестокласници от 6 а и б клас. В първата част на предаването, пет от младшите посланички бяха избрали да разкажат за живота и откритията на няколко от жените-учени на Европа, чийто постижения заслужават да се помнят. Последва представяне на българския принос към науката: пет от младшите посланички се превъплътиха в жените-пионери на България в областта на физиката, археологията и медицината. Всички те се представиха блестящо, благодарение на своите знания, творчество, ентусиазъм и импровизация. По този уникален начин те ни накараха да съпреживеем трудностите, пред които са били изправени жените-учени, но всички се обидениха около идеята, че пречки пред мечтите не трябва да има. Аплодисментите, както на едно истинско представление, бяха логичен завършек на този празник на знанието и креативността.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни