mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Посланици на ЕП

Работа по метода „Световно кафене“

Иновативен урок „Ягодовият казус“ проведе Любина Карамелска с младшите посланици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца с подкрепата на Ивалина Иванова. Казусът беше представен накратко – през 90-те години на ХХ век, недоволни френски фермери спират на границата камионите с ягоди на испански и италиански конкуренти и заплашват шофьорите с унищожаване на продукцията, а френските власти бездействат. 13-те младши посланици бяха разделени на 3 групи около три предварително подготвени банки: синя, кафява и зелена. Всяка група имаше 10 минути да разсъждава над 4 отправни точки:
1. Действия на Франция, които нарушават законодателството на ЕС.
2. Действия, които могат да предприемат засегнатите страни.
3. Европейски институции, към които може да бъде отнесен казуса.
4. Решения на европейските институции.
След изтичане на предварителното време екипът се премества на следващата банка и има още 10 минути, за да се запознае с посоката на аргументи на другия отбор и да допълни идеите им. След още едно завъртане, отборите се завръщат на първоначалната си банка. Накрая представят своя постер пред останалите. Този метод на работа е известен като „Световно кафене“.
В действителност, действията на френските фермери са предизвикали серия от жалби, отправени към Европейската комисия. В резултат, ЕК завежда дело срещу Франция. Чрез този казус се разбира, че при неизпълнение на задълженията по договорите, включително и при бездействие, държавите членки рискуват да бъдат санкционирани от Съда на Европейския съюз. Всяка държава членка на ЕС е задължена да осигури свободно движение на стоки в рамките на единния пазар и не трябва да създава пречки при осъществяване на търговията.
По време на урока е използван „Ягодовият казус“ от помагалото „Европа в училище – за учители с въображение“ на проф. Ингрид Шикова.
Дейността е част от „Мост към моята Европа“ по проект Жан Моне.

„Равен шанс за развитие, участие и изява на младите хора в област Враца”

Информационен семинар „Равен шанс за развитие, участие и изява на младите хора в област Враца”

Младшите посланици Виктор, Цветислава и Виктория от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - гр. Враца, придружавани от старши посланик Ивалина Иванова и Любина Карамелска, взеха участие в информационен семинар. Той се проведе на 29.05.2023 г. в Младежки дом – Враца със съдействието на ТПП – Враца в рамките на проект „Пътеводител за мониторинг на политиките за младите хора в област Враца“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд . Събитието представи основните начини, по които младежите могат да участват в процеса на взимане на решения и възможностите за гражданско участие на общинско и областно ниво. Присъстваха представители на ученическите съвети на ПТГ "Никола Й. Вапцаров" - гр. Враца, СУ „Христо Ботев“ - гр. Враца, ПГТР - гр. Враца, ПГ „Димитраки Хаджитошин“- гр. Враца, ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Бяла Слатина, както и младежки медиатори към Община Враца и представители на областната администрация. Лектори бяха Никола Живков, Мая Милова и Мария Панайотова.

Среща със студенти от клуб „Европеистика“

Антонина и Габриела от клуб „Европеистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ посетиха младшите посланици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца по покана на старши посланик Ивалина Иванова. Партньорството е резултат от осъществената първа транснационална среща в Солун през април. Темата на упражнението беше „Видове законодателни актове на европейските институции“. В първата половина на срещата, младшите посланици научиха какво е първично и вторично право и се надпреварваха да търсят информация за разликите между регламент и директива. Най-находчивите и точните получиха награди. Те също научиха, че Държавен вестник и официалният вестник на ЕС са първоизточниците на информация за българското и европейското законодателство. Във втората част, Тони и Габи показаха различните възможности за мобилности и младежко участие на лица до 34 години, като Еразъм+, Европейски корпус за солидарност, zaednoza.eu. Те разказаха за реализираните от клуб "Европеистика" срещи в София с училища от програмата за училища посланици и с други училища, които имат европейска насоченост. Споделиха впечатления и от последната им инициатива „Нощ на Европа“, провела се на 12 май с гости Николаос Цитиридис, Росен Плевнелиев, Атанас Пеканов, Флора Стратиева. Тони посъветва младежите да търсят начин да реализират идеите си, независимо колко трудно им се струва това. Студентите са създали и свои подкаст, наречен The bridge, който можете да слушате на адрес https://www.youtube.com/@thebridge7703.
Благодарим им, че споделиха с нас последните дни от академичната си година, и им пожелаваме късмет на предстоящата сесия.
Дейността е част от „Мост към моята Европа“ по проект Жан Моне.

Виртуална реалност „Стани евродепутат“

Виртуалната реалност „Стани евродепутат“ вече е достъпна

Лекция „Институциите на ЕС“ беше проведена с младшите посланици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца от Любина Карамелска. Тя припомни функциите и ролята на четирите основни институции на ЕС – Европейски съвет, Европейска комисия, Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз. Обсъ дени бяха и другите институции като Европейски съд, Европейски омбудсман, Европейска сметна палата, Европейска инвестиционна банка и Европейска цен трална банка. Старши посланик Ивалина Иванова „изпита“ посланиците, след което им представи виртуалната реалност „Стани евродепутат“, която е достъпна през браузър тук (част от Демокрация в действие ep-digital-journey.eu). Симулацията показва как би изглеждал техния офис, предстоящите задачи, свързани с техния мандат и гласуване на пленарна сесия. Младшите посланици бяха поканени да „посетят“ и Съвета на Европейския съюз чрез eucouncil.piix.me. Дейността е част от „Мост към моята Европа“ по проект Жан Моне. За провеждането на урока са използвани материали на „Клас Европа“ на Европа Директно Враца, предоставени от Мария Панайотова и три от разработените уроч ни планове по проект „Европейско гражданство в училище“, предоставени от Елена Баракова от ОУ Стефан Захариев, Пазарджик.

Европейски кът на програмата за училища посланици

На празника на училището на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца 12 май, младшите посланици обновиха и обогатиха Европейския кът на програмата за училища посланици – фоайето и коридора, намиращи се на 3-тия етаж на гимназията:
Украсиха арт инсталацията „Без пластмаса за година“ с фолиа и дидактически материали;
Аранжираха табло за първата транснационална среща, организирана от Бюрата за връзка на Европейския парламент в България, Гърция и Румъния, състояла се в Солун. Използваха снимки, карта на Солун, облака от думи с темите и училищата участници и QR код към снимките от срещата;
Подредиха ръчно изработените 27 знамена на държавите членки, които станаха неизменна част от оригиналното представяне на младшите посланици от училището;

"Европейска година на уменията"

Младшите посланици на ППМГ "Акад. Иван Ценов"- гр. Враца, съвместно с Европа Директно, Враца, отбелязаха Деня на Европа - 9 май. Под надслова "Европейска година на уменията" учениците се фокусираха към развиването на "зелените" умения. Те представиха тазгодишните си дейности на екологична тематика: арт инсталация с начини за намаляване на употребата на пластмаса в ежедневието, отбор „Шумово замърсяване“ от проекта Еко Шампиони и демонстрация на устройство за автоматично напояване на растения. Чрез брошури и инфографики те запознаха посетителите на щанда си с екосъобразните методи на живот, които самите те прилагат във всекидневието си, окуражавайки останалите да направят същото.
Можете да прочетете специално създадената брошура за намаляване на закупуваната пластмасата, която представя уникалната арт инсталация "Без пластмаса за година". Арт инсталацията се намира в специално обособения кът по програмата за училища посланици, която ще се използва за обучение по екология за учениците от училището и града.

Инициатива "Експерти на бъдещето"

Лилия Иванова беше представителят на ППМГ "Акад. Иван Ценов" - гр. Враца в инициативата "Експерти на бъдещето" в Деня на отворените врати в Инспектората по образованието на 9 май. Събитието се провежда за поредна година, като за обявените 16 позиции са били подадени 47 номинации от 9 училища, като за най-желаните позиции са избрани по двама преставители. Лилия зае длъжността на Ани Георгиева - старши експерт по природни науки и екология заедно с Емануела Благоева от ЕГ. Бъдещите експерти научиха как се работи със сайта на РУО и осъществиха проверка на STEM урок "Делене на клетка" по биология в ПГТР, проведен от Ивка Николчова.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни