mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Еразъм+ 2016-2019 г.

За по-здравословен живот

В края на август приключи работата по тригодишния проект на ППМГ „Акад. Иван Ценов” „Раздвижи тялото и ума си – здравословен живот за юношите” по програма Еразъм + на Европейската комисия. С богатият си календар от дейности в три основни направления: физическа активност, разумно балансирано хранене и избягване приема на вредни вещества, екипът, реализирал проекта, си постави като основна цел стимулиране на участващите юноши към водене на здравословен начин на живот. Сред осъществените инициативи бяха тренинги, изложби, състезания, обучителни дейности, демонстрации, походи, турнири, за участие в които екипът включи и деца от две детски градини, начално и три средни училища, с което разшири кръга на ползвателите на своите продукти. В края на проекта с цел гарантиране на неговата устойчивост в двора на училището беше създаден Парк на здравето с информационни табели, на които са изписани съвети за здравословен живот и от които могат да се ползват както учениците на гимназията, така и посетителите и ползвателите на спортните площадки. Наред с това екипът създаде и кът със специализирана литература на здравна тематика, разположен в училищната библиотека, а училищната столова беше украсена със стенописи, стимулиращи балансираното хранене. В двора на училището беше обособено и място за градински шах, който да стимулира както двигателно, така и ментално играчите. За популяризиране идеите, крайните продукти и материалите на проекта, през последния месец екипът осъществи серия от пътуващи изложби. В международния ден на младежта шатрата на проекта беше разпъната в Младежки Дом и парк Дъбника, щанд с материали подредихме в Младежки център и Регионална библиотека „Христо Ботев”, а атрактивно ателие за деца организирахме в ЦПЛР „Център за работа с деца”. По време на пътуващите инициативи върху тениски рисувахме плодове и зеленчуци с текстилни маркери, раздавахме рекламни материали, брошури и листовки, които популяризират темата за здравословен живот на юношите.

Интересът на участниците към тематични дейности на национално и международно ниво, обединени от идеите и съфинансирани по Програма Еразъм +, провокира разработването на нови проекти за международно сътрудничество, които ще стартират в гимназията с началото на новата учебна година.

Комуникация и четене в контекста на мобилността

В периода 31.07-02.08 Център за развитие на човешките ресурси проведе Осмата национална конференция „Насърчаване на четенето“. Конференцията протече под наслова "Четене и комуникация". Представители на училища, детски градини, читалища и библиотеки споделиха добър опит по следните теми:

Четенето – вербална или невербална комуникация

Четенето с разбиране – основа на грамотността

Четенето в подкрепа на комуникацията с/на деца със СОП;

Четенето в подкрепа на комуникативните умения на майчин и чужд език

Пред 80-те участници г-жа Калина Николова, координатор проекти Еразъм + и eTwinningв ППМГ „Акад. Иван Ценов” изнесе доклад на тема „Комуникация и четене в контекста на мобилността”, като сподели резултати и дейности, осъществени от екипа ни в тригодишния международен проект на програмата с надслов „Раздвижи тялото и ума си”.

Акцент в програмата на конференцията бе изложбата „Какво чета”, в която всеки участник представя и дарява любима книга, като събраните книги традиционно се даряват на библиотека или читалище от страната. Тази година конференцията се състоя в гр. Велико Търново, като отбеляза 140-та годишнина от създаването на Търновската конституция.

Заключителна конференция

Заключителна конференция по проект Еразъм + „Раздвижи тялото и ума си – здравословен начин на живот на юношите”, 21-25 юни 2019

Делегации от Румъния, Турция, Испания, Франция-Мартиника, Полша, Латвия и учители и ученици от българското училище-координатор проведоха заключителна конференция на тема „Здравословен начин на живот на юношите”. На събитието беше представен крайния продукт „Наръчник за здравословен начин на живот на юношите”, в който екипите представиха практически съвети за превенция на зависимостите, ползите от приема на вода и балансирано хранене, правилно дишане за намаляване на напрежението, роля на съня, био храни, добавки в храните и др. Крайният продукт разполага с QR-кодове за бърз достъп до съдържанието, публикувано в Youtube канала на проекта, и може да служи като помагало в Часа на класа и други учебни предмети. Наръчникът ще бъде на разположение в училищната библиотека след приключването на проекта. Проектът, реализиран в периода 2016-19 г., обобщи и следните крайни продукти: сборник с рецепти са традиционни здравословни ястия от страните-партньори, диск с народни танци, представени от ученици, диск с популярни спортове, представени от ученици, стимулиращи физическата активност, инфографики със симптомите при прием на наркотични вещества, сборник с изисквания към хигиената и приготвянето на храна, определени от различните религии, както и хербарии с лечебни растения от различни точки на света.
Практическите дейности по време на конференцията бяха разделени в две тематични области. В първата, „Раздвижи ума си”, осъществена съвместно с ПЗЦ „Натура”, учениците класифицираха билки, разпознаваха ги по аромат и обобщаваха свои идеи за еко ваканция. Втората тематична област, „Раздвижи тялото си”, включи децата в занимания по езда и състезание за скоростно сглобяване на туристическа палатка.
В рамките на конференцията и в тематична връзка с народните традиции на Еньовден, гостите и домакините подредиха изложба от лечебни растения, виреещи в техните страни. По време на събитието екипите предоставиха практическа информация за лечебните свойства на растенията и дегустация на продукти от тях – бъз, мащерка, тамаринд, кокос, продукти от пчелен восък и прополис. Най-голям интерес предизвикаха специфичните растения от Карибските и Антилските острови като ефералган, долинпан и хибискус, показани от гостите от Мартиника. Изложбата беше представена и в ПЗЦ „Натура” за запознаване на широката общественост.
Българските домакини запознаха гостите си и с историята и традициите на нашата страна, като включиха в културната програма посещение на гр. Пловдив като Европейска столица на културата и фолклорен фестивал „Леденика” с възстановка на северняшка сватба. Гостуващите учители споделиха възхищението си от гордостта и любовта, с която като нация пазим традициите си живи.
На проведената работна среща на учителите беше отчетено участието на учениците в различните дейности, ентусиазма им при домакинството на гостуващите ученици, разпространението на продуктите и устойчивостта на проекта. По отношение на устойчивостта в ППМГ „Акад. Иван Ценов” вече работим за естетическото подобряване средата в училищната столова с цел пълноценното и използване по предназначение, както и обособяването на Парк на здравето в училищния двор с информационни табели, стимулиращи балансираното хранене и физическата активност.

MOVE Week 2019

Членове на екипа на проект Еразъм + "Раздвижи тялото и ума си - здравословен начин на живот на юношите" станаха част от общоевропейската кампания за насърчаване на двигателната активност

Тази година кампанията съвпадна с мобилността по проекта, провела се в Полша. За целия екип беше удоволствие да се включим в различните инициативи, подготвени от нашите домакини от Училище "Николай Коперник" в гр. Грайево. Заедно с приятели от Турция, Латвия, Полша, Мартиника, Англия и Испания нашите ученици Християн Младенов, Деница Йорданова, Кристияна Георгиева и Мария Вълова танцуваха народни танци на открито, караха каяк по р. Кутиня, бяха на поход в национален Парк Биебжа, където наблюдаваха птици и слушаха беседа за торфните находища и лосовете, надпреварваха се в мини олимпийски игри. 

Координаторът на проекта, г-жа Калина Николова сподели информация и снимков материал от събитието в сайта на кампанията, с което участвахме и в конкурса за най-атрактивни дейности:  https://moveweek.eu/

Първо място за нашия eTwinning проект

Центърът за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по Програма Еразъм + и на Национално звено за координация по дейност eTwinning за България връчи националните eTwinning награди за 2018 година. В категория eTwinning проект за възраст 16-19 г. първа награда за постигнати творчески и професионални успехи в дейност eTwinning получи г-жа Калина Николова, учител по английски език от ППМГ „Акад. Иван Ценов” за ръководения от нея проект „Раздвижи тялото и ума си – здравословен живот за юношите”.

В края на 2018 г. по дейност eTwinning в ЦРЧР бяха подадени 252 кандидатури за оценка на качеството. Г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на ЦРЧР, връчи на наградените учители отличията в следните 10 категории:

еТwinning проект на 2018 година

eTwinning проект за възраст 4 – 7

eTwinning проект за възраст 8 – 11

eTwinning проект за възраст 12 – 15

eTwinning проект за възраст 16 – 19

Първи eTwinning проект

eTwinning проект, посветен на темата за 2018 – Културното наследство

Национален eTwinning проект

Международен eTwinning проект

Краткосрочен еTwinning проект.

Класирани ученици за участие в мобилност по проекта

Резултати от конкурса за разработки по проект Еразъм +  - "Раздвижи тялото и ума си - здравословен живот за юношите"

След разглежане на представените продукти и защитата им от авторите, журито класира за участие в мобилност в гр.Грайево, Полша следните ученици:

1. Христиан Младенов - XI в клас

2. Кристияна Георгиева - IX д клас

3. Деница Йорданова - VI б клас

За участие в международната тематична конференция, чийто домакин ще бъде ППМГ журито определи следните ученици:

1. Лилия Петрова - X е клас

2. Веселина Иванова - IX д клас

3. Денис Цветомирова - VIII д клас

"Приготвяне на здравословни храни"

Съвместна дейност на тема "Приготвяне на здравословни храни" проведоха ученици от пети, шести и седми клас на ППМГ "Акад. Иван Ценов" и единадесетокласници от ПГТР. Инициативата е част от планираните дейности по проект Еразъм + "Раздвижи тялото и ума си - здравословен живот за юношите" на профилираната гимназия и цели да срещне малките ученици с професионалното мнение и опит на бъдещите майстор-готвачи. Възпитаниците на професионалната гимназия споделиха как са подбрали и приготвили тристепенното меню, което всички дегустираха, как и кога се овкусява салата, кога се добавя мед като подсладител. Гостуващите ученици зададоха своите въпроси за това как се съхраняват плодовете, как се размразява риба, кога се осолява месото при кулинарна обработка, да се практикува ли  вегетарианство в юношеска възраст, какво представлява и да избягваме ли глутена. Своите професионални съвети към всички отправи и медицинският фелдшер на ПГТР, която представи ползата от консумация на пресни плодове и зеленчуци, пълнозърнестите брашна и др. "Участието в практическо занятие в по-различна среда от обичайната училищна обстановка, както и изслушването на професионално мнение, основано на знания и опит, са отлична основа, върху която децата да изграждат уменията си да приготвят здравословна храна за себе си и своите семейства.", каза г-жа Калина Николова, координатор на проекта.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни