Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ЕРАЗЪМ +

Театрални импровизации

„Импровизирай това” беше темата на занятие по театрални техники, организирано от г-жа Калина Николова за ученици от пети и шести клас. В занятието тя включи техники за загряване на гласа и лицевата мускулатура преди актьорска игра, както и забавни игри, които дават възможност на учениците да се отпуснат преди досег с публика. Под нейно ръководство петокласниците направиха импровизации с театрални кукли, а учениците от шести клас изиграха откъс от „Ромео и Жулиета” с прилагане на техниката Whoosh, заимствана от образователните ресурси на Кралската Шекспирова компания, с които г-жа Николова е работила при тематични обучения във Великобритания.

За учениците от седми клас преподавателката подготви онлайн викторина на английски език за етикета в театъра и историята на киното. Чрез състезателната игра учениците обобщиха правилата на културно поведение, които следва да се спазват по време на театрално представление, научиха за първите кино прожекции, за въвеждането на говорещото и цветното кино, специалните ефекти, първата кино школа и др.

Дейностите бяха в изпълнение на проект Еразъм+ „Изиграй! Заснеми! Сподели!” в партньорство с училища от Дания, Северна Македония, Португалия и Полша, чрез който учениците придобиват знания и умения за театралното и кино изкуството. Предстои наши ученици да посетят датското училище, където заедно с връстници от партньорските училища да преминат обучения за актьорска игра и видео обработка.

Лов на български съкровища в етнографския музей

По повод 22 юни - Деня на българския фолклор и в изпълнение на проект eTwinning „Преждата и конците нашепват истории от миналото”, реализиращ се съвместно с училище от Грузия, ученици от пети и шести клас посетиха Етнографско-възрожденски комплекс „Св. Софроний Врачански”. Етнографският комплекс, представящ традиционния бит, занаяти и култура на населението от Врачански регион, беше своеобразна машина на времето, където под ръководството на учителите си Галина Романова, Марияна Аврамова и Калина Николова младите посетители се запознаха с музейната сбирка, а разказът на уредника ги пренесе в миналото на нашия роден край. В разработена от г-жа Калина Николова игра „Лов на български съкровища” децата откриха значението и символите на българската шевица, празничната обредност, спецификите на облеклото и поминъка на етническите общности като българи, власи, каракачани и банатски българи, обитавали нашия край. След проследяване на QR-код децата достигнаха Padlet стена, на която публикуваха получената пъстра картина от края на XIX и началото на XXв. Г-жа Марияна Аврамова показа видове бродерия и нагледно обясни на децата как се тъче на хоризонтален стан. Учениците изказаха удовлетворението си от досега до нашето минало, като особен интерес у тях предизвика сбирката от шевици, типични за врачанския край и тематични за дейностите на нашия международен проект.

Тренинг за развитие на меки умения

Тренинг за развитие на меки умения и емоционалната интелигентност на учениците

Тренинг за ученици проведе екипът на проект Еразъм+, КД1 2019-1-BG01-061547 „EDUpreneurship – Подобряване европейското измерение и капацитета на педагогическия персонал”. Целта беше преминалите квалификационен курс в Испания за развитие на меки умения и емоционална интелигентност учители Красимира Дикова, Калина Николова и Ани Павлова да предадат на своите ученици придобитите знания и практически умения. За достигане резултатите на проекта до повече ползватели, организаторите бяха поканили и екип от ученици от ПЕГ „Йоан Екзарх”, с ръководител г-жа Иванка Лекова. 
Лекотата на общуването, умението да се справяш с кризисни ситуации, умението да разпределяш правилно времето си стават все по-значими за успеха в днешния глобален свят. Конкретен фокус на обучението бяха меките умения като лидерство, комуникативност, умение за работа в екип, умение за избягване и разрешаване на конфликти, изграждане на доверие, вземане на решения и т.н. 
В началото на тренинга г-жа Калина Николова направи кратък обзор на ролята на емоциите в нашето поведение и ролята на емоционалната интелигентност в ползотворното общуване. Разделени в смесени екипи от двете училища, учениците разиграха играта „Бинго Емпатия”, чрез която работиха с конкретни казуси, изграждащи умения за съпреживяване емоциите, мислите и чувствата на другите. Наложилият се извод гласеше, че емпатията стои в основата на градивното общуване с околните. Водени от г-жа Ани Павлова, учениците се запознаха с научни изследвания върху поведението на диви животни, които биха могли да послужат като модел за организация на общуването и на хората. Накрая участниците разгледаха видовете лидерство и стигнаха до извода, че всеки от екипа би могъл да влезе в ролята на лидер според уменията, които има и които са приложими в конкретната ситуация. 
Учителите-организатори на събитието посочиха, че 85% от успеха ни се дължи на нашите добре-изградените меки умения - ако не познаваме себе си до съвършенство и не контролираме емоциите си като ги насочваме в правилната посока, без значение каква интелигентност притежаваме, не бихме могли да постигнем поставените си цели. 
Използваните в тренинга материали са предоставени от ELA, организатор на квалификационни курсове за училищен персонал по Програма Еразъм+ на Европейската комисия. 

Празнуваме 9 май - Ден на Европа, Ден на eTwinning и Ден на победата

С изложба на продукти, създадени по проект Еразъм+ „Изиграй! Заснеми! Сподели!” и eTwinning проект „Преждата и конците нашепват истории от миналото” окичихме нашия щанд по време на хепънинга по повод 50-годишния юбилей на нашето училище, ППМГ „Акад. Иван Ценов” - Враца. Гостите на събитието можеха да разгледат мостри на български шевици, изработени от различни материали, театрални маски и кукли, информационни книжки за историята на националния театър в страните-партньори, както и тениски с изображения на анимационни герои, всички те изработени от наши ученици. Акцент в програмата ни по повод празничния ден беше подвижна викторина с въпроси върху идеите и историята на Европейския съюз. Участниците в нея научиха за създаването на съюза, подписването на Римския договор, разбраха какво се крие зад тематични понятия като „студена война” и „желязна завеса”. С любезното съдействие на Информационен център Европа директно – Враца, Центърът за развитие на човешките ресурси ни предостави награди за викторината. Викторината, както и онлайн пъзели с тематични изображения, разработени от наша ученичка, споделихме с нашите партньори от Полша, Португалия, Грузия, Северна Македония и Дания, а на специална Padlet стена те публикуваха снимки от своята празнична програма. Честването е част от инициативата „Европейска седмица в България”, организирана от Националното звено за координация по дейност eTwinning за България, с подкрепата на Програма „Еразъм+“, Програма „Европейски корпус за солидарност“, дейностите Европас – България, Еврогайдънс – България, Евридика – България, Евродеск – България и ECVET, насърчаваща образователните институции в страната да отбележат Празника на Европа и Деня на eTwinning с тематични събития.

Практически тренинг „Медийна грамотност и онлайн безопасност“

Практически тренинг „Медийна грамотност и онлайн безопасност“ за развиване на критично мислене се проведе на 23 април 2021 г., Световният ден на книгата и авторското право. Събитието бе посветено на годишната тема „Медийна грамотност“ в eTwinning за 2021 г. Със задачата да повишат медийната грамотност на учениците от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца успешно се справиха учителите по английски език Калина Николова, ръководител на програмите eTwinning и Erasmus+ и Ивалина Иванова, старши посланик на Европейския парламент. 22 ученици от различни възрастови групи бяха разделени на отбори и разгледаха 10 казуса, като въведоха своите предложения за справяне с тях в специално създадена за събитието Padlet стена. По време на тренинга бяха използвани материали от eTwinning обучения, предоставени от г-жа Калина Николова, както и от наръчника по Медийна грамотност - част от учебните материали по програмата на училища посланици на Европейския парламент в частта си за фалшиви новини и дезинформация, предоставени от г-жа Ивалина Иванова. Темите, които обучението обхвана, бяха безопасно търсене в мрежата, проверка при съмнение за фалшиви новини, кибертормоз, анонимност в мрежата и др. На участниците бяха връчени сертификати за експертност, като накрая учениците се съгласиха, че се чувстват значително по-подготвени и информирани по двете актуални теми. Те изразиха и готовността си да разпространят наученото сред приятелите си и да им съдействат с практични съвети.

Резултати от eTwinning проект

Националните традиции са живи

В навечерието на националния празник на нашата страна, с голямо задоволство учениците от пети и шести клас споделят продуктите, които разработиха по време на заниманията си по международен eTwinning проект „Преждата и конците нашепват истории от миналото”. Дейностите представляват проектно-базирано обучение с интердисиплинарен подход – сътрудничество между три учебни предмета: Английски език, Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество. Четиримесечният цикъл започна с разучаване особеностите на Чипровските килими и българската шевица, поставяне на задачи и премина в  създаване на крайни продукти и оценяване на напредъка. Целта е учениците да придобият основни знания за традиционния текстил, тъкачеството и бродериято у нас и в Грузия, като страна-партньор по проекта, и в последствие да представят наученото по интересен и интерактивен начин със съвременни инструменти за визуализация.

Като част от програмата по Изобразително изкуство с г-жа Галина Романова, шестокласниците разучиха характерните особености на Чипровските килими: символи, елементи (канатица, дърво на живота), цветове и направиха свои илюстрации. В час по английски език проследиха видео на английски език, разказващо за багренето с природни багрила, работата на вертикален стан и етапите на тъкането. Г-жа Калина Николова показа работа с онлайн инструмента Popplet, с чиято помощ,  разделени в групи, шестокласниците работиха във виртуални срещи и създадоха мисловни карти за визуално организиране на усвоените знания. Те добавиха информация, снимков материал, QR-кодове за бърз достъп до видеа. В обобщение на цикъла задачи, шестокласниците показаха много добри резултати на тематичната онлайн викторина, която г-жа Николова беше разработила за тях на английски език.

Петокласниците се запознаха с изработка на бродерия с национални елементи и пана от филц, типични за планинската област Кхевсури в Грузия. Грузинските им връстници изпратиха свои снимки в работна среда в училището докато изработват паната и бродериите. Г-жа Марияна Аврамова предостави схеми на шевици, които българските децата пречертаха. Заинтригувани от символиката на цветовете в бродерията, вярванията са пазителната сила на нейния основен елемент, елбетицата, те откликнаха и на поканата да споделят свои снимки в народни носии и показаха на своите грузински партньори виртуален албум с красотата на българската шевица.

 

 

Чайна „Европа“– пространство за дискусии по Програма Еразъм

Чайна „Европа“– пространство за дискусии и малки работилници организира информационен център Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца. В малката работилница „Какво предадох на другите и какво донесох от Еразъм+“ и дискусията на тема „Промяна културата на образованието към учене през целия живот“ участваха част от проектните екипи по програма Еразъм+  във Враца: ППМГ „Акад. Иван Ценов“, СУ „Христо Ботев“, ПГТР, ПТГ "Никола Й. Вапцаров", ПЕГ „Йоан Екзарх“, като всяко училище представи проектите , които изпълнява.
Мария Панайотова, ръководител на център Европа Директно Враца, представи новата програма Еразъм+  2021 – 2027, а участниците в Чайна «Европа» се обединиха около факта, че програмате предоставя ценни умения и опит на участниците и помага за модернизирането на образованието, обучението и работата с младежта в цяла Европа.
            Координаторът на проект "think" на ППМГ „Акд. Иван Ценов”, Ани Павлова, представи основната идея, цели и дейности по проекта, като подчерта, че чрез работата си партньорите преместват акцента от предметно базираното обучение към нова епоха, представена чрез тематично базираното обучение, включващо няколко учебни предмета и развиващо уменията на 21ви век. Учениците Паолина Андровска, Надя Рашкова и Елица Павлова споделиха удовлетворението си от работата по проекта и разказаха за конкретния си принос към изпълнението на задачите My Vision Board, Bookmarkers, My Advent Calendar, My Learning Style, Ecological Footprint. Чрез дадените примери и демонстрираните материали, учениците показаха колко е важно да мислим рационално, екологично, креативно, критично, емоционално и прогресивно. Предизвикателството на екипа на проект "think" към останалите участници в срещата беше да се довърши с една дума изречението "Аз мисля ... ." Публиката реагира с готовност и допринесе да се доразвие идеята за активно мислещите млади хора.
Координаторът на проект „Изиграй! Заснеми! Сподели!”, Калина Николова, представи темите в проектните дейности и показа една от задачите – интерпретация на известни приказки с тансформиращи се кукли. Учениците Мария Тодорова и Деница Мариянова демонстрираха някои от театралните техники, които са усвоили в заниманията си по проекта, говориха за ролята на грима и костюмите, менторството на действащ актьор и чуждестранните екипи, в които са работели по време на мобилността у нас. Момичетата бяха подготвили и игрови задачи върху театрални техники, с които активираха публиката в залата. Изложбата на продукти, създадени по двата проекта на ППМГ допринесоха със своя колорит и провокираха интерес у участниците.
Разпространението и използването на резултатите са най-важните елементи от жизнения цикъл на проектите по програма „Еразъм+“. Те предоставят на участващите организации възможност да информират и да споделят резултатите и продуктите, с което да повишат ефекта от резултатите и обосноват европейската добавена стойност на програма „Еразъм+“.
През новия си програмен период програмата има за цел да бъде още по-приобщаваща, по-достъпна и по-устойчива. Сред важните цели са подкрепата на цифровия преход в европейското образование и подпомагането на изграждането на европейското пространство за образование.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни