mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Споделен опит по проект

Споделен опит по проект „СТЕМ без граници“ по програма „Еразъм+“ BG01-KA101-078798

Учителят по физика и астрономия Пепа Павлова взе участие в Постоянна академия за науки и иновации в образованието към Синдикат на българските учители и подкрепата на МОН. Квалификационния курс се проведе в гр. Хисаря от 21.07.2022 г. до 25.07.2022 година.
В рамките на обучителните модули Пепа Павлова имаше възможност да представи успешното реализиране на проект „СТЕМ без граници“ и участието в лятното училище  CliC-PoliT, провело се в Маратон - Гърция. Темата за светлинното замърсяване и разглеждането му в контекста на зелените умения, предизвика голям интерес сред участниците. В академията участваха учители от различни области на страната и различни степени на образованието. Темата за промените в климата и опасностите от светлинното замърсяване може да бъде адаптирана за различните възрастови групи, в което се убедиха участниците в обучението. Презентирайки материалите от проведеното обучение г-жа Павлова имаше възможност да сподели и натрупания опит на гимназията в реализирането на проекти по Еразъм+ и ползите за учители и ученици от участието в тях. Компетентностите за устойчивост, включени в темата за светлинното замърсяване, могат да помогнат на учениците да развият знания, умения и нагласи за мислене, планиране и действие с емпатия, отговорност и грижа за нашата планета. Разпространението на придобития опит е изключително важна част от този проект, защото вярваме, че СТЕ(А)М  образованието наистина няма граници .
Презентациите може да свалите от следните линкове: https://dox.abv.bg/download?id=99b52a9cda# и https://dox.abv.bg/download?id=898dfea7b9#

Лятно училище CliC-PoliT

Учителите по английски език Ани Павлова и Калина Николова и учителят по физика и астрономия  Пепа Павлова участваха в лятно училище CliC-PoliT, което се проведе в Маратон ,Гърция в периода 10-15 юли 2022 година. Участието на нашия екип се осъществи с финансовата подкрепа на програма Еразъм + на Европейската комисия, проект „СТЕМ без граници“ BG01-KA101-078798.
Лятното училище CliC-PoliT включваше презентации, последвани от практически сесии и семинари, фокусирани върху широк спектър от научни и изследователски теми, интердисциплинарни умения и компетенции (около природни науки, изменение на климата и устойчиво развитие, социални иновации, отворена наука и иновативни педагогически практики),необходими за ефективно съвместно проектиране и управление на зелени инициативи заедно с методологии, инструменти и насоки за подкрепа на образованието по устойчивост и изменение на климата.
Проектът CliC – PoLiT обединява 5 партньора от четири европейски държави (Ирландия, Германия, Португалия и Гърция). Включването на термините за изменението на климата, градската устойчивост и светлинното замърсяване в учебната програма изисква системно мислене и интердисциплинарни подходи, изискващи паралелно педагогически иновации, които осигуряват интерактивно, преживяващо, трансформиращо и реално учене. В светлината на тези предизвикателства, лятното училище  CliC-PoLiT обогати знанията и уменията на участниците със  смесени иновативни образователни подходи и дигитални инструменти, които осигуряват интерактивно, преживяващо, трансформиращо и реално учене към конкретен проблем.
Участниците в квалификационния курс имаха възможност да се запознаят с педагогически модел, който позволява на учениците да проучват, решават и действат върху процесите на промяна в реалния свят, свързани с околната среда и устойчивостта, като същевременно поддържа подходи за съвместно преподаване, които помагат да се направи абстрактното или концептуалното съдържание по-разбираемо. Осъществените контакти ще бъдат изключително полезни за следващ проект по Еразъм+ дейност К2.

Два национални знака за качество на eTwinning проектите на ППМГ

Старши учителите Калина Николова и Ани Павлова и техните екипи - на проект „Act it! Film it! Share it!” („Изиграй! Заснеми! Сподели!”) и think. (мисля.), бяха удостоени с Национален знак за качество, присъден от Националното звено за координация по дейност eTwinning към ЦРЧР. Поздравления за екипите от ученици и учители, осъществили тригодишно ползотворно сътрудничество с училища от Португалия, Словакия, Дания, Полша, Латвия, Северна Македония, Италия и Испания!
Партньорствата с международно сътрудничество повишават европейското измерение в училището и спомагат за пълноценния живот на учениците чрез осмисляне на свободното им време със стойностни извънкласни дейности.

За по-здравословен живот

В края на август приключи работата по тригодишния проект на ППМГ „Акад. Иван Ценов” „Раздвижи тялото и ума си – здравословен живот за юношите” по програма Еразъм + на Европейската комисия. С богатият си календар от дейности в три основни направления: физическа активност, разумно балансирано хранене и избягване приема на вредни вещества, екипът, реализирал проекта, си постави като основна цел стимулиране на участващите юноши към водене на здравословен начин на живот. Сред осъществените инициативи бяха тренинги, изложби, състезания, обучителни дейности, демонстрации, походи, турнири, за участие в които екипът включи и деца от две детски градини, начално и три средни училища, с което разшири кръга на ползвателите на своите продукти. В края на проекта с цел гарантиране на неговата устойчивост в двора на училището беше създаден Парк на здравето с информационни табели, на които са изписани съвети за здравословен живот и от които могат да се ползват както учениците на гимназията, така и посетителите и ползвателите на спортните площадки. Наред с това екипът създаде и кът със специализирана литература на здравна тематика, разположен в училищната библиотека, а училищната столова беше украсена със стенописи, стимулиращи балансираното хранене. В двора на училището беше обособено и място за градински шах, който да стимулира както двигателно, така и ментално играчите. За популяризиране идеите, крайните продукти и материалите на проекта, през последния месец екипът осъществи серия от пътуващи изложби. В международния ден на младежта шатрата на проекта беше разпъната в Младежки Дом и парк Дъбника, щанд с материали подредихме в Младежки център и Регионална библиотека „Христо Ботев”, а атрактивно ателие за деца организирахме в ЦПЛР „Център за работа с деца”. По време на пътуващите инициативи върху тениски рисувахме плодове и зеленчуци с текстилни маркери, раздавахме рекламни материали, брошури и листовки, които популяризират темата за здравословен живот на юношите.

Интересът на участниците към тематични дейности на национално и международно ниво, обединени от идеите и съфинансирани по Програма Еразъм +, провокира разработването на нови проекти за международно сътрудничество, които ще стартират в гимназията с началото на новата учебна година.

Комуникация и четене в контекста на мобилността

В периода 31.07-02.08 Център за развитие на човешките ресурси проведе Осмата национална конференция „Насърчаване на четенето“. Конференцията протече под наслова "Четене и комуникация". Представители на училища, детски градини, читалища и библиотеки споделиха добър опит по следните теми:

Четенето – вербална или невербална комуникация

Четенето с разбиране – основа на грамотността

Четенето в подкрепа на комуникацията с/на деца със СОП;

Четенето в подкрепа на комуникативните умения на майчин и чужд език

Пред 80-те участници г-жа Калина Николова, координатор проекти Еразъм + и eTwinningв ППМГ „Акад. Иван Ценов” изнесе доклад на тема „Комуникация и четене в контекста на мобилността”, като сподели резултати и дейности, осъществени от екипа ни в тригодишния международен проект на програмата с надслов „Раздвижи тялото и ума си”.

Акцент в програмата на конференцията бе изложбата „Какво чета”, в която всеки участник представя и дарява любима книга, като събраните книги традиционно се даряват на библиотека или читалище от страната. Тази година конференцията се състоя в гр. Велико Търново, като отбеляза 140-та годишнина от създаването на Търновската конституция.

Заключителна конференция

Заключителна конференция по проект Еразъм + „Раздвижи тялото и ума си – здравословен начин на живот на юношите”, 21-25 юни 2019

Делегации от Румъния, Турция, Испания, Франция-Мартиника, Полша, Латвия и учители и ученици от българското училище-координатор проведоха заключителна конференция на тема „Здравословен начин на живот на юношите”. На събитието беше представен крайния продукт „Наръчник за здравословен начин на живот на юношите”, в който екипите представиха практически съвети за превенция на зависимостите, ползите от приема на вода и балансирано хранене, правилно дишане за намаляване на напрежението, роля на съня, био храни, добавки в храните и др. Крайният продукт разполага с QR-кодове за бърз достъп до съдържанието, публикувано в Youtube канала на проекта, и може да служи като помагало в Часа на класа и други учебни предмети. Наръчникът ще бъде на разположение в училищната библиотека след приключването на проекта. Проектът, реализиран в периода 2016-19 г., обобщи и следните крайни продукти: сборник с рецепти са традиционни здравословни ястия от страните-партньори, диск с народни танци, представени от ученици, диск с популярни спортове, представени от ученици, стимулиращи физическата активност, инфографики със симптомите при прием на наркотични вещества, сборник с изисквания към хигиената и приготвянето на храна, определени от различните религии, както и хербарии с лечебни растения от различни точки на света.
Практическите дейности по време на конференцията бяха разделени в две тематични области. В първата, „Раздвижи ума си”, осъществена съвместно с ПЗЦ „Натура”, учениците класифицираха билки, разпознаваха ги по аромат и обобщаваха свои идеи за еко ваканция. Втората тематична област, „Раздвижи тялото си”, включи децата в занимания по езда и състезание за скоростно сглобяване на туристическа палатка.
В рамките на конференцията и в тематична връзка с народните традиции на Еньовден, гостите и домакините подредиха изложба от лечебни растения, виреещи в техните страни. По време на събитието екипите предоставиха практическа информация за лечебните свойства на растенията и дегустация на продукти от тях – бъз, мащерка, тамаринд, кокос, продукти от пчелен восък и прополис. Най-голям интерес предизвикаха специфичните растения от Карибските и Антилските острови като ефералган, долинпан и хибискус, показани от гостите от Мартиника. Изложбата беше представена и в ПЗЦ „Натура” за запознаване на широката общественост.
Българските домакини запознаха гостите си и с историята и традициите на нашата страна, като включиха в културната програма посещение на гр. Пловдив като Европейска столица на културата и фолклорен фестивал „Леденика” с възстановка на северняшка сватба. Гостуващите учители споделиха възхищението си от гордостта и любовта, с която като нация пазим традициите си живи.
На проведената работна среща на учителите беше отчетено участието на учениците в различните дейности, ентусиазма им при домакинството на гостуващите ученици, разпространението на продуктите и устойчивостта на проекта. По отношение на устойчивостта в ППМГ „Акад. Иван Ценов” вече работим за естетическото подобряване средата в училищната столова с цел пълноценното и използване по предназначение, както и обособяването на Парк на здравето в училищния двор с информационни табели, стимулиращи балансираното хранене и физическата активност.

MOVE Week 2019

Членове на екипа на проект Еразъм + "Раздвижи тялото и ума си - здравословен начин на живот на юношите" станаха част от общоевропейската кампания за насърчаване на двигателната активност

Тази година кампанията съвпадна с мобилността по проекта, провела се в Полша. За целия екип беше удоволствие да се включим в различните инициативи, подготвени от нашите домакини от Училище "Николай Коперник" в гр. Грайево. Заедно с приятели от Турция, Латвия, Полша, Мартиника, Англия и Испания нашите ученици Християн Младенов, Деница Йорданова, Кристияна Георгиева и Мария Вълова танцуваха народни танци на открито, караха каяк по р. Кутиня, бяха на поход в национален Парк Биебжа, където наблюдаваха птици и слушаха беседа за торфните находища и лосовете, надпреварваха се в мини олимпийски игри. 

Координаторът на проекта, г-жа Калина Николова сподели информация и снимков материал от събитието в сайта на кампанията, с което участвахме и в конкурса за най-атрактивни дейности:  https://moveweek.eu/

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни