Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Изкуство + eTwinning проекти

Изкуство + eTwinning проекти = нови възможности за проектобазирано обучение

В периода 14 - 17 юли 2016г., ЦРЧР в ролята си на Национално звено за координация по дейност eTwinning на Европейската комисия, беше домакин на Многостранен семинар „Изкуство и култура в eTwinning проектите“. Събитието се проведе в София и предложи разнообразни обучителни квалификационни форми на 45-мата учители участници от България, Португалия, Чехия, Словакия и Унгария. Семинарът съчета пленарни сесии с работни ателиета, интерактивни панели и сесии за работа в мрежа.

На семинара бяха представени специализирани теми като сред гост-лекторите беше г-жа Калина Николова, старши учител по английски език в ППМГ. Темата на нейната лекция беше „Безопасност при работа он-лайн” и включваше придобития от нея опит по време на обучението и във Future Classroom Lab, Белгия. Г-жа К. Николова сподели с колегите си идеи за това как да помогнат на учениците си да се възползват от положителните страни на Интернет, като запазят своята лична неприкосновеност.

Като значима структурна част на Програмата „Еразъм+“, дейност eTwinning въвежда Информационни комуникационни технологии (ИКТ) и междукултурно сътрудничество в европейското образование, бива наричана Модерната общност на училищата в Европа и гради училището на бъдещето.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни