Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Работна среща на КОО „Чужди езици”

На вътрешно квалификационна работна среща на КОО „Чужди езици” г-жа Калина Николова, учител по английски език, представи пред колегите си участието си в курс „Обучение за обещаващи лидери в образованието” в Колумбийския университет, Ню Йорк.
Триседмичната програма е част от съвместен проект на Програма „Младите лидери на България”, финансирана от Фондация „Америка за България” и Института за международно образование на САЩ. Г-жа К. Николова беше част от екип от осемнадесет български учители, които получиха актуални отговори на въпроса „Как можем да водим към промяна?”. Програмата беше структурирана в три модула: Дизайн, Оценяване и Лидерство. Учителите-участници проектираха уроци, като се водеха от принципа „планиране отзад напред”, подредиха желаната класна стая, изработиха правила и разнообразни подходи за оценяване. С различни онлайн ресурси и програми те моделираха и представяха своите идеи, а крайните си продукти споделиха в образователна платформа с широк достъп. Обучението беше основано на труда на американските педагози Г. Уигинс и Дж. Мактай.
На срещата на КОО г-жа К. Николова сподели и видяното в посетените американски държавни и частни училища и показа образователни игри, които е донесла и ще използва в своите часове.  На своите колеги тя предостави публикации по представената тема, както и уебсайтове, чрез които те да направят уроците си по-разнообразни и полезни за учениците.

Кратка презентация със снимки от американски училища

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни