Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ИКТ в учебния процес

Учителите по английски език на ППМГ – Враца успешно прилагат информационно-комуникационните технологии в учебния процес

Завърши цикълът от квалификационни курсове за учители по Проект „От висококвалифицирани учители към знаещи и можещи млади хора”, КД1 на Програма „Еразъм +“. Участващите учители усвоиха и успешно прилагат в своята работа разнообразни интерактивни методи на преподаване на английски език, театрални техники, както и различни онлайн приложения и ресурси.

Четиримата учители по английски език от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца, които участваха в проекта по ключова дейност 1 на Програма „Еразъм +“, вече представят своята работа. В периода март-май тази година старши учителите по английски език: Ани Павлова, Калина Николова, Мая Генкова и Лидия Динкова и техните ученици демонстрират пред представители на училища в Област Враца полезността от включването на българските образователни институции в квалификационни програми на Европейската комисия.

Последният курс от серията се проведе в гр. Хаен, Испания и беше посветен на приложението на ИКТ в учебния процес. Представителят на ППМГ - Враца, г-жа Калина Николова имаше възможност да работи в многонационална група с водещ германски преподавател и да обмени опит със свои колеги от няколко европейски страни. Облачните технологии, достъпът до онлайн ресурсите на курсовия организатор English Matters, както и балансът между лекционен материал и практически занимания провокираха интереса на всички участници и допринесоха за ефективността на обучението.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни