Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Квалификация

Учител от ППМГ – Враца премина квалификационна програма на Фондация „Америка за България“

Калина Николова - старши учител по английски език в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца и член на Академия за лидери в образованието взе участие в годишната среща на общността. Домакин на събитието бе гр. Пловдив. Срещата бе и обучителен семинар за новите квалификационни програми на Фондация „Америка за България“. К. Николова е един от нейните стипендианти, който успешно премина обучение в Колумбийския университет в Ню Йорк.

Програмата на семинара включваше представяне и дискусия върху конкретни иновативни практики и работилници на различни теми. Срещата даде възможност за общуване с колеги-новатори, а гост-лектор бе Кайл Хейвър, преподавател в Банк Стрийт Колидж, Ню Йорк. „Работата на участниците бе практически ориентирана, а едни от най-интересните теми бяха интегрирането на предметното съдържание, обратен дизайн в планирането на уроци и портфолио на иновацията“, допълни преподавателя по английски език на ППМГ – Враца.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни