Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Квалификация 2017/2018 уч.г.

Квалификация 2017/2018 уч.г.

ИКТ в учебния процес

Учителите по английски език на ППМГ – Враца успешно прилагат информационно-комуникационните технологии в учебния процес

Завърши цикълът от квалификационни курсове за учители по Проект „От висококвалифицирани учители към знаещи и можещи млади хора”, КД1 на Програма „Еразъм +“. Участващите учители усвоиха и успешно прилагат в своята работа разнообразни интерактивни методи на преподаване на английски език, театрални техники, както и различни онлайн приложения и ресурси.

Четиримата учители по английски език от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца, които участваха в проекта по ключова дейност 1 на Програма „Еразъм +“, вече представят своята работа. В периода март-май тази година старши учителите по английски език: Ани Павлова, Калина Николова, Мая Генкова и Лидия Динкова и техните ученици демонстрират пред представители на училища в Област Враца полезността от включването на българските образователни институции в квалификационни програми на Европейската комисия.

Последният курс от серията се проведе в гр. Хаен, Испания и беше посветен на приложението на ИКТ в учебния процес. Представителят на ППМГ - Враца, г-жа Калина Николова имаше възможност да работи в многонационална група с водещ германски преподавател и да обмени опит със свои колеги от няколко европейски страни. Облачните технологии, достъпът до онлайн ресурсите на курсовия организатор English Matters, както и балансът между лекционен материал и практически занимания провокираха интереса на всички участници и допринесоха за ефективността на обучението.

Квалификация

Учител от ППМГ – Враца премина квалификационна програма на Фондация „Америка за България“

Калина Николова - старши учител по английски език в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца и член на Академия за лидери в образованието взе участие в годишната среща на общността. Домакин на събитието бе гр. Пловдив. Срещата бе и обучителен семинар за новите квалификационни програми на Фондация „Америка за България“. К. Николова е един от нейните стипендианти, който успешно премина обучение в Колумбийския университет в Ню Йорк.

Програмата на семинара включваше представяне и дискусия върху конкретни иновативни практики и работилници на различни теми. Срещата даде възможност за общуване с колеги-новатори, а гост-лектор бе Кайл Хейвър, преподавател в Банк Стрийт Колидж, Ню Йорк. „Работата на участниците бе практически ориентирана, а едни от най-интересните теми бяха интегрирането на предметното съдържание, обратен дизайн в планирането на уроци и портфолио на иновацията“, допълни преподавателя по английски език на ППМГ – Враца.

ППМГ – Враца бе домакин на квалификационен тренинг за учители по английски език

Методичното обединение на учителите по чужд език в ППМГ „Акад. Иван Ценов” организира квалификационен тренинг на тема „Креативни методи за преподаване на английски език”. На курса присъстваха учители от всички училища в областта.

Модератори на обучението бяха преподавателите Ани Павлова, Мая Генкова, Лидия Динкова и Калина Николова. По време на тренинга бяха представени разнообразни методи и техники, усвоени по време на квалификационни курсове, които учителите-модератори преминаха във Великобритания като част от проекта „От висококвалифицирани учители към знаещи и можещи млади хора” по Програма „Еразъм +“.

Гости на събитието бяха Росенка Кабатлийска - старши експерт по чужди езици в РУО – Враца и директора на гимназията Татяна Василева. Някои от споделените техники вече бяха приложени в часовете по английски език с учениците от прогимназиален етап.

 

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни