Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Квалификация 2016/2017 уч.г.

Квалификация 2016/2017 уч.г.

Педагогически специалисти от ППМГ – Враца преминаха квалификация в чужбина

Четирима учители по английски език от профилираната природо-математическа гимназия преминаха курс на обучение в специализирани институции във Великобритания. Обучението е част от проект „От висококвалифицирани учители към знаещи и можещи млади хора” и се финансира от ЦРЧР по Програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.

В разнообразната програма на курса бяха включенитеми като достъпа до различни уеб ресурси, идеи за ползване на звукови и аудио файлове, създаване на игри, плакати и табла с цел проектнобазирано обучение, инструменти и начини за забавно преподаване, игри, чрез които да се запомня и упражнява новата лексика и т.н. Общуването с колеги от други държави не само разшири кръгозора на участниците, но и допринесе за това те да преподават по-добре езика, културата и традициите на англоезичните държави. Част от обученията завършиха с представяне и наблюдение на уроци, които курсистите разработиха сами, прилагайки научените техники.

„В началото на новата учебна година организираме тренинг за учители по английски език от областта, на който завършилите обучения чрез Програма „Еразъм +“ ще споделят придобития опит”, съобщикоординатора на проекта Калина Николова– старши учител по английски език.Според нея ползата от участието в такива курсове е съществена за установяване високо ниво на преподаване на чужд език в гимназията.

През новата учебна година ППМГ „Акад. Иван Ценов“ ще разполага с нов кабинет, оборудван със съвременни средства за преподаване и учене в интерактивна среда, където усвоените от учителите европейски практики ще намерят приложение.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни