mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

График на дейностите във връзка с държавен план-прием в V клас за учебната 2023/2024 година

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно заповед № РД – 06 – 249/28.03.2023 г. е утвърден  държавен план-прием в V клас – 2 паралелки по 26 ученици.
Право на участие в държавния план-прием в V клас в има всеки ученик, който:
1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
2. се е явил на Националното външно оценяване по графика на МОН;
3. се е явил на поне две от състезанията по-долу:
Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:
1. Областен кръг на олимпиадата по математика;
2. Математическото състезание „Европейско кенгуру;
3. Пролетни математически състезания за ученици от IV клас 
4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ 
Балът за прием на учениците в V клас се формира в точки въз основа на сумата от:
1. точките, получени на Националното външно оценяване по математика; 5
2. успеха, изчислен като средноаритметична стойност, след превръщането на оценките по учебните предмети български език и литература, чужд език, математика, компютърно моделиране, човекът и обществото, човекът и природата, музика, изобразително изкуства, домашен бит и техника, физическо възпитание и спорт, изучавани в раздел А на учебния план, в точки, съгласно чл.9, ал.10 от Наредба №11/01.09.2016 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва: 
отличен 6 се приравнява на 50 точки; 
много добър 5 се приравнява на 39 точки;
добър 4 се приравнява на 26 точки; 
среден 3 се приравнява на 15 точки.
3. броя на точките от двата най-високи резултата, постигнати на математическите състезания, след умножение със съответния коефициент. За повече информация прочетете тук !.
Във връзка с прием на ученици в V клас по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г., Ви информирамe, че работното време на комисията за приемане на документи и за записване е от 8.00 ч. до 18.00 ч.
Място за приемане на документите – кабинет 100 (първи етаж)
Място за записване на приетите ученици – кабинет 100 (първи етаж)

График на дейностите във връзка с държавен план-прием в V клас за учебната 2023/2024 година

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни