Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

За вас четвъртокласници!

Уважаеми родители и ученици!

На основание Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. изменена със заповед № РД 09-823/05.04.2021 г.  на Министъра на образованието и науката ви информираме, че:
Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас ще се проведе на 08.05.2021 г. (събота) от 9:00 часа в сградата на ППМГ „Акад. Иван Ценов” – Враца. Подаването на документи за участие, за тези, които не са подали преди отмяната на състезанието, се осъществява в канцеларията на училището от 21.04.2021 г. до 28.04.2021 г. от 8:00 до 16:30 часа.
В деня на състезанието учениците трябва да се явят не по-късно от 8:15 в сградата на ППМГ „Акад. Иван Ценов” с документ за самоличност – лична ученическа карта.
Математическо състезание за ученици от  IV клас „Математика за всеки“ ще се проведе на 15.05.2021 г. (събота) от 9:00 часа в сградата на ППМГ „Акад. Иван Ценов” – Враца. Подаването на документи за участие, се осъществява в канцеларията на училището от 21.04.2021 г. до 12.05.2021 г. от 8:00 до 16:30 часа.
В деня на състезанието учениците трябва да се явят не по-късно от 8:15 в сградата на ППМГ „Акад. Иван Ценов” с документ за самоличност – лична ученическа карта.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни