mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ЕРАЗЪМ +

Споделяне на опит пред педагози от областта

В рамките на два дни екип на проект Еразъм+, КД1 „EDUpreneurship – Подобряване европейското измерение и капацитета на педагогическите специалисти” към ППМГ „Акад. Иван Ценов” проведоха серия от събития за  разпространение и популяризиране на придобит опит в следствие участие в квалификационни курсове с тематични насочености:
Меки умения
Управление на учебния процес 
Управление на европейски проекти в сферата на образованието
Методика на преподаването.
Дейностите започнаха с открит урок по Английски език „Jigsaw Reading – Cooperative Learning”, представен от г-жа Ани Павлова, старши учител по АЕ, и нейните ученици от XIа клас и демонстрационна практика „Провокиране интереса на учениците към учене - практически задачи, реализирани с учениците” с участието на сборен екип от седмокласници, водени от техния учител по АЕ г-жа Калина Николова. Практиките, които показаха двата класа, са приложими в различни учебни предмети и насочват учениците към активно учене с трайни резултати. Г-жа Ани Павлова показа в действие етапите на техниката „Пъзъл четене” върху съдържанието какви храни да консумираме според кръвната ни група, а г-жа Калина Николова сподели Lino-стена с продукти на учениците, разработени под нейните насоки с разнообразни онлайн инструменти. 
Семинарът „Споделяме своя опит”, беше водещото събитие за споделяне на педагогически практики. Към него със свое участие се присъедини и г-жа Мария Илиева, учител по Информатика и ИТ. Пред близо 30 учители, директори и експерта по майчин и чужди езици, г-жа Росенка Кабатлийска, тримата водещи учители говориха за управление на учебния процес, проектно-базирано учене и прилагането на техники и подходи, с които учителят да ангажира своите възпитаници, да им дава възможност да вземат решения и участват в структурирането на учебния процес, да споделя с тях своите очаквания от работата им и прилага различни подходи за оценяване на напредъка им. Интересен момент в обучението беше споделянето на резултатите от изследването, което г-жа Мария Илиева е провела със своите ученици. В него тя отчита по-високи резултати при оценяване знанията и уменията на учениците и, постигнати след прилагане на привлекателни за децата методи на работа, в които те самите съпреживяват учебното съдържание и осмислят неговата същност - техниката „Пъзъл четене”, Dicto Gloss, създаване на доклади върху изучавано учебно съдържание. 
Във коментарите си след приключването на семинара гостите споделиха високата си оценка и благодарности за споделените техники, които те също ще приложат в своята работа. За присъстващите организаторите бяха подготвили и малък наръчник с 20 техники за организация на учебния процес.

35-та годишнина на Програма Еразъм отбелязана в ППМГ

Учениците от пети и седми клас на ППМГ „Акад. Иван Ценов” отбелязаха с празник 35-та годишнина от създаването на Програма Еразъм на ЕК. На честването екипът на проект „Изиграй! Заснеми! Сподели!” (Act it! Film it! Share it!) почерпи с торта. Събитието включваше изложба и разпространение на продукти – видеа, създадени от учениците през тригодишната им работа. Г-жа Калина Николова, ръководител на проекта, разказа за делото и космополитната личност на Еразъм Ротердамски, чието име носи програмата. Роден в Ротердам, Нидерландия, през различни периоди от живота си той живее и работи във Франция, Англия, Германия, Италия и Швейцария и отказва да бъде определян по националност. Твърди се, че именно на него принадлежи мисълта: „Нищо не може да затрудни човек с воля.”, която има силно мотивиращо въздействие и днес. 
На празника екипът на проект “think.” раздаде тематични балони. Г-жа Ани Павлова, негов ръководител, разказа на петокласниците за Програмата за училища посланици, която цели да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство  и парламентарна демокрация. 
В деня, в който училището чества патронния си празник, 11 май, двата Еразъм-екипа подредиха изнесена изложба на свои продукти. С честването нашето училище става част от „Европейската седмица в България”, организирана от Център за развитие на човешките ресурси” в качеството му на Национална агенция на програма Еразъм у нас. 
Разяснителната кампания по повод честването 35-та годишнина на Еразъм в ППМГ посочва на учениците, че програмата подкрепя образованието, обучението, младежта и спорта в Европа, като за периода 2021—2027 г. тя обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването участието на младите хора в демократичния живот. С бюджета си тя дава възможност на над 4 милиона участници да учат, да се обучават, да придобиват опит и да извършват доброволческа дейност в чужбина. За всички участници в дейности и обмен по Програма Еразъм това е преживяване, което оставя следи и трайни красиви спомени за цял живот. Програмата е дала шанс на мнозина в техния личен и професионален път, а историята на Еразъм продължава да се пише!

„Да подправим методите си на преподаване”

Учителите по английски език Калина Николова и Ани Павлова и учителят по Информатика и ИТ Мария Илиева успешно завършиха квалификационен курс, съфинансиран от Програма Еразъм+, под надслов „Да подправим методите си на преподаване” (Spice up your teaching). Курсът се проведе в Малта и срещна учители от различни европейски държави, които държат на актуалността на методите, с които работят със своите ученици. Програмата на обучението беше разработена така, че да обедини теоретична част с практически идеи. Лекторите се фокусираха върху подходите на Кен Робинсън и Хауърд Гарднър, които стимулират множествената интелигентност на учащите се. Участниците коментираха ползотворната работа с речници, използването на видеа и песни за трениране на комуникативните умения и, не на последно място, достъпът до онлайн ресурси и платформи с учебни цели. Участвалите в курса учители вече прилагат усвоеното, като в края на учебната година ще споделят резултатите от работата си със свои колеги както от гимназията, така и от региона.
 

Образователна система на Исландия

 Материалът е създаден след участие на авторката, г-жа Калина Николова, ст. учител по Английски език в ППМГ "Акад. Иван Ценов" в структурен курс в Исландия, съфинансиран от Програма Еразъм+. В изложението тя споделя информация за организацията на учебния процес в северната държава, както и някои от своите лични наблюдения. 

Възможности на Програма Еразъм+ през новия програмен период 2021-27

Г-жа Калина Николова, ст. учител по Английски език в ППМГ „Акад. Иван Ценов” участва като презентатор в онлайн обучение на тема „Our Green Planet“. Събитието беше организирано от ЦРЧР - Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning. То беше планирано като междусекторна среща по Програма Еразъм+ и Съпътстваща дейност eTwinning и беше насочено към работещите в секторите „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“. Целта беше да се обменят опит и добри практики за дейности и проекти от програмата “Еразъм+” и платформата eТwinning, които са свързани с опазването на околната среда, климатичните промени и намаляване на въглеродния отпечатък. В изложениетоо си г-жа Николова представи възможностите на Програма Еразъм+ и платформите School Education Gateway и eTwinning за предоставяне на идеи и обучителни материали, подпомагащи учителите в преподавателската им работа и разработването на проекти за международно сътрудничество, а също и свои дейности, реализирани с учениците и насочващи тяхното внимание към устойчивото живеене. С презентацията си г-жа Николова сподели придобития опит от участието си в структурен курс по Програма Еразъм+ на тема „Управление на проекти”, състоял се в Рейкявик, Исландия през м. февруари т.г. в изпълнение на проект  „EDUpreneurship – подобряване на европейското измерение и капацитета на педагогическия персонал”.

Онлайн среща с евро комисар Мария Габриел

Деветокласничката Деница Мариянова - наш представител на онлайн среща с евро комисар Мария Габриел

Срещата се проведе на 14 март по повод 35-ата годишнина на Програма Еразъм+  и събра младежи от цялата страна. 
„Програма Еразъм+ е най-успешната и най-разпознаваема програма на Европейския съюз, както и истински символ на европейската интеграция”, отбеляза пред присъстващите ученици, учители и директори г-жа Мария Габриел.  В програмата участват 33 държави и тя е достъпна за останалата част от света чрез своите международни дейности. С бюджет от над 28 милиарда евро, обновената програма може да се използва за финансиране на проекти за мобилност с учебна цел и за трансгранично сътрудничество за 10 милиона европейци от всички възрасти. Тя има за цел да бъде още по-приобщаваща и да подкрепя екологичния и цифровия преход. Фактът, че бюджетът на „Еразъм+“ за следващите седем години е почти два пъти по-голям от предишния, показва значението, което се отдава на образованието, ученето през целия живот и младежта в Европа. 35-ата годишнина на „Еразъм+“ придобива още по-голямо значение и предвид това, че 2022 г. е Европейската година на младежта. 
Идеята на срещата беше младите хора у нас да получат възможност за споделяне на гледните си точки. Нашият представител Деница Мариянова сподели свои преживявания от участието и в два проекта на Програма Еразъм+, реализирани в нашето училище: „Раздвижи тялото и ума си - здравословен живот за юношите” и „Изиграй! Заснеми! Сподели!”. Координаторът на проектите г-жа Калина Николова, старши учител по Английски език, аргументира номинирането на Деница с активното и участие в проектните дейности. 

Възможности на Програма Еразъм+ през новия програмен период 2021-27

В периода 18–20 март 2022г., в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, ЦРЧР проведе онлайн обучение на тема „Our Green Planet“. То беше планирано като междусекторна среща по Програма Еразъм+ и Съпътстваща дейност eTwinning и беше насочено към работещите в секторите „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“. Целта беше да се обменят опит и добри практики за дейности и проекти от програмата “Еразъм+” и платформата eТwinning, които са свързани с опазването на околната среда, климатичните промени и намаляване на въглеродния отпечатък. Като презентатор в събитието участва г-жа Калина Николова, ст. учител по Английски език в ППМГ „Акад. Иван Ценов”. Тя представи възможностите на Програма Еразъм+ и платформите School Education Gateway и eTwinning за предоставяне на идеи и обучителни материали, подпомагащи учителите в преподавателската им работа и разработването на проекти за международно сътрудничество. С презентацията си г-жа Николова сподели придобития опит от участието си в структурен курс по Програма Еразъм+ на тема „Управление на проекти”, състоял се в Рейкявик, Исландия през миналия месец в изпълнение на проект  „EDUpreneurship – подобряване на европейското измерение и капацитета на педагогическия персонал”.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни