Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Дати НВО 2019 г.

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VII клас

Български език и литература - 17 юни 2019 г., начало 9.00 часа

Математика - 19 юни 2019 г., начало 9.00 часа

Чужд език (по желание на ученика) - 21 юни 2019 г., начало 9.00 часа

Х клас - онлайн оценяване на дигитални компетентности

  Оценяване на дигиталните компетентности - в периода 10-14 юни 2019 г. (по график)

Заповед на министъра - тук!

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg