Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Министър Вълчев на посещение в ППМГ

     Профилираната природо-математическа гимназия„Акад. Иван Ценов“– Враца  е институция и отличен образователен модел, който се е доказал през годините с високите резултати и успехи на своите ученици и учители. Акцент на посещениетое новиятучебен корпус с интерактивни класни стаи и кабинети, с които училището стана част от политиките на министерството за въвеждане на дигиталните технологии в училище.Те променят методите на учене, повишават мотивацията и интереса на учениците и са пряко доказателство, че децата се справят по-добре с помощта на дигитално съдържание. Затова превърнахме използването на дигиталните ресурси в системна практика в работата си . През следващата учебна година ППМГ – Враца обявява прием по направление „Компютърни науки”, професия „Приложен програмист” - доказателство за трайното място, което училището заема в сферата на ИТ, инженерните и природни науки, продължавайки да е дом за интелигентни и мотивирани млади хора.

Отпуснатите от Министерството на образованието- 148 000 лева са използвани за оборудване и обзавеждане единадесет  инерактивни кабинета и  класни стаи със сензорни дисплеи за работа с електронно учебно съдържание и облачни технологии, защитена WIFI среда достъпна за учениците,28 брояновикомпютърни конфигурации за изграждане на публична информационна система с функция-  електронен звънец, за  изграждане на мрежа за пренос на данни (LAN). Те превърнаха на гимназията във високотехнологично училище без еталон във Враца и областта. Към тези средства се добавя и осигуреното със съдействието на Община Враца финансиране в размер на 2 300 000 лева по ОП „Региони в растеж”,Норвежкия механизъм и Общинската инвестиционна програма, използвани за цялостното обновяване на материалната база и сградния фонд на училището, изцяло подменена отоплителна и електрическа инсталация, реновиране на  спортната зала и открито футболно игрище.

             Това е базата и система за преподаване и учене, от която ППМГ „Акад. Иван Ценов“ поема към своя 50-годишен юбилей, към новите предизвикателства, които промените в обществото изискват.

Абитуриенти `2019

Казват, че красотата щяла да спаси света. И наистина е така. Към нея, красотата, ние, от ППМГ „Академик Иван Ценов“, добавяме интелект, амбиции, духовност, достойнство. Добавяме нашата умножена по 178 увереност, че можем да бъдем част от бъдещето на същия този свят.
178 абитуриенти от випуск 2019. Толкова много красота, толкова много мечти, толкова много надежди за бъдещето. Няма напразно хвърлени усилия. Няма напразно вложен труд. Няма напразно отдадена обич. И вие сте поредното доказателство за това! На добър час, момичета и момчета! Целият свят ще е ваш дом и поле за изявите и амбициите ви, но там някъде винаги ще разполагате с нещо повече от дом – вашето училище!

Тържестено шествие на 24 май

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg