Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ДЗИ 2019

За вас, зрелостници!

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва: сесия май-юни:

  • Български език и литература - 21 май 2019 г., начало 08,00 ч.

  • Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2019 г., начало 08,00 ч.

  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - 28 май - 31 май 2019 г.

График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2018–2019 г. 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити                                                05.03.2019 г. – 18.03.2019 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити:                                                                                          
Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от
училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ                                                                  до 20.03.2019 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити                                                                                                       до 17 .05.2019 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали                до 17.05.2019 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити                                    до 17.05.2019 г.
Оценяване на изпитните работи                                                                                                                          25.05.2019 г. - 08.06.2019 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити                                                                      до 13.06.2019 г.

Указания

Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч. 
Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
Всеки преподавател има дни за консултации, в които  зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.
Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета „общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.
В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/.Ако оценката от него е различна от слаб /2 / тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.

Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?

По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи: „линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математическиформули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.
Повече информация:
Повече и актуална информация, както и примерни изпитни варианти  - http://zamaturite.bg и http://mon.bg/top_menu/general/dzi/

Браво, зрелостници!

За поредна година учениците от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр. Враца с високи резултати на държавните зрелостни изпити

Зрелостниците на ППМГ – Враца -випуск 2018, отново доказаха високото ниво на училището. На държавните зрелостни изпити те получиха 24 пълни шестици:

Български език и литература – 3

Математика – 4

Биология – 6

Английски език – 11
От 59 ученици в цялата страна с по две оценки 6.00 двама са от нашата гимназия. Всички отлични оценки са 154 (на 173 ученици).
Впечатляващ е средният успех от матурата по химия и ООС (Отличен 5.71), физика и астрономия (Отличен 5.66) и английски език (Отличен 5.68), съотносим с най-престижните училища в България.

Поздравления за учениците и техните преподаватели!

Дати НВО 2019 г.

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VII клас

Български език и литература - 17 юни 2019 г., начало 9.00 часа

Математика - 19 юни 2019 г., начало 9.00 часа

Чужд език (по желание на ученика) - 21 юни 2019 г., начало 9.00 часа

Х клас - онлайн оценяване на дигитални компетентности

  Оценяване на дигиталните компетентности - в периода 10-14 юни 2019 г. (по график)

Заповед на министъра - тук!

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg