Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Математика и информатика

Катедра математика

Ангелина Банчева
Цветанка Василева Цветан Петров Галя Петрова
Веселка Вълова Ваня Иванова  Росица Генова Максим Йорданов
     
Калин Конов      

Катедра информатика и ИТ

Илонка Вутова  Станислава Каменова Албена Цекова
 инж.Н.Ангелова Стефан Димитров Цанка Парашкевова
Георги Парашкевов    Огнян Генов  Катя Христова

 

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни