Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Ученици от ППМГ – Враца в топ 10 на национално състезание по информационни технологии

Петима възпитаници на ППМГ „Акад. Иван Ценов” – Враца взеха участие в националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“, който се проведе в гр. София. За участие в състезанието бяха допуснати ученици от V до ХІІ клас, които разработват собствен проект под ръководството на научен ръководител. Участниците се състезаваха в три основни направления - „Мултимедийни презентации“, „Интернет приложения“ и „Приложни програми“.

В категория „Мултимедийни презентации“ проекти представиха: Деница Йорданова (6 б клас), Никола Недков (6 б клас), Вяра Тодорова и Стивън Василев (8 а клас). В направление „Приложни програми“ с проект участва Виктор Цеков (12 в клас).

Както винаги възпитаниците на профилираната природо-математическа гимназия защитиха достойно своите разработки и бяха класирани в челната десетка.

Ръководството на гимназията поздравява учениците и изказва специална благодарност на техните учители по информатика и информационни технологии Станислава Каменова и Цанка Парашкевова.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg