Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Физици от ППМГ – Враца взеха участие в национална конференция

И тази година ученици и учители от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ Враца взеха участие в 46-та Национална конференция по въпросите на обучението по Физика, която се проведе в гр. Плевен. Темата на конференцията бе „Европейски измерения на българското образование по физика“.
Програмата на конференцията включва публични лекции от преподаватели във Висши учебни заведения, пленарни доклади в секциите Висше и Средно образование, постерни сесии, младежка сесия с представяне на разработки от ученици, кръгла маса, дискусии.
Госпожа Марияна Ганчева – старши учител по физика и астрономия в гимназията изнесе доклад на тема „Мисловните карти - ефективен и интересен метод при преподаване физика“. Нейните ученици Лиляна Димитрова от 12 в клас и Иван Ганев от 12 а клас взеха участие в младежката сесия на конференцията. Докладите им бяха на тема „Дифракционни ефекти при работа с фотоапарат“ и „Астрономически наблюдения и астрофотография“.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg