Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Европейска седмица на програмирането

Съобщение

От 6 до 21 октомври 2018 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата, наречена „Европейска седмица на програмирането“. В тази връзка бихме искали да споделите с нас събитията в областта на Повишаване на мотивацията и осведомеността или други дейности, свързани с дигиталната компетентност, които ще реализирате в периода 08.10. - 20.10.2018г.

За да споделите с всички наши колеги и ученици как прилагате и популяризирате дигиталните технологии в клас и в училище, всеки ден в периода 08.10. - 20.10.2018 г., за Вас ще бъде на разположение фоайето на 2 етаж на ППМГ  "Акад. Иван Ценов" - Враца, в часовете между 12:30 - 13:30 часа.

ЗНАНИЕТО Е СИЛА, КОГАТО СЕ ПРЕДАВА и РАЗПРОСТРАНЯВА!

За да можем да включим всички проведени в нашето училище инициативи в конкурса на Министерството на образованието и науката за:

1. Училище с най-много регистрирани и реализирани събития;

2. Учител с най-много разработени и предоставени ресурси;

3.Училище с най-много регистрирани и реализирани партньорски инициативи с училища от България или чужбина;

4. Училище с най-голям общ брой реализирани инициативи.,

очакваме да ни предоставите необходимата информация до 20.10.2018г. на следния електронен адрес: https://goo.gl/forms/zyLMBUvVC6RLSW582

Богдана Христова

ЗДУД

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg