Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

График за родителските срещи 2020 г.

График за провеждане на родителски срещи през месец септември на учебната 2020/2021 г.    

Уважаеми родители,

Родителската среща за учениците от 5. клас ще се проведе на 11 септември (петък) от 17.30 часа в Спортната зала на ППМГ.
За учениците от 8. клас ще бъде на 14 септември, също от 17.30 часа в Спортната зала.

За останалите класове родителските срещи ще бъдат осъщестени в електронна среда, като допълнително ще бъдат публикувани линк, датата и часа на провеждане.

Списък на учениците от 5. клас

5.А Клас

5. Б Клас

Списък на учениците от 8. клас

8.А Клас

8.Б Клас

8.В Клас

8.Г Клас

VI клас - 17.09.2020 г. 17:30 ч. - Спортна зала, при спазване на противоепидемични мерки
VII клас - 16.09.2020 г. 17:00 ч. - Online
IX а, IX б, IX д клас - 16.09.2020 г. 18:30 ч. - Online
IX в клас - 16.09.2020 г. 18:30 ч. - Спортна зала, при спазване на противоепидемични мерки
IX г клас - 16.09.2020 г. 19:00 ч. - Спортна зала, при спазване на противоепидемични мерки
X клас - 17.09.2020 г. 18:30 ч. - Online
XI а, XI б, XI в, XI г, XI д клас - 15.09.2020 г.    18:00 ч. - Спортна зала, при спазване на противоепидемични мерки
XI е клас - 15.09.2020 г. 18:00 ч. - Online
XII клас - 25.09.2020 г. 18:30 ч. - Спортна зала, при спазване на противоепидемични мерки

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни