Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

График за родителските срещи 2021 г.

График за провеждане на родителски срещи през месец септември на учебната 2021/2022 г.    

Уважаеми родители,

Родителската среща за учениците от 5. клас ще се проведе на 13 септември (понеделник) от 17.30 часа в Спортната зала на ППМГ.
За учениците от 8. клас ще бъде на 14 септември (ворник),  от 12.00 часа в Спортната зала.

За останалите класове родителските срещи ще бъдат осъщестени в електронна среда, като допълнително ще бъдат публикувани линк, датата и часа на провеждане.

Списък на учениците от 5. клас

5.А Клас

5. Б Клас

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни