Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Документи за записване в 8. клас

Необходими документи за записване в 8. клас

1. Заявление до директора 

8. клас - профил математически и природни науки 
8. клас - приложен програмист 

2. Заявления за включване в групи за факултативни учебни часове

8.а клас - математика и информатика 
8.б клас - математика и физика и астрономия
8.в клас - биология и ЗО
8.г клас - приложен програмист
3. Заявления за включване в групи за спортни дейности (ФВС-модул)
4. Декларация за информирано съгласие за обработка на лични данни
5. Декларация за информирано съгласие за психолого-педагогическо консултиране
6. Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството.
7. Заявление за униформа 

Как да изберем размера на униформата?

 
 
 

Още статии ...

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg