mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Държавен план-прием на ученици за учебната 2022/2023 год.

За учебната 2022/2023 година Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ ще приема ученици в следните паралелки:

ПЕТИ КЛАС:
Две паралелки за млади математически таланти (52 ученици)
  В часовете за разширена подготовка учениците ще имат възможност да изучават допълнително математика - 2,5 часа седмично в V и VI клас и 3 часа седмично в VII клас.
За повече информация относно балообразуването можете да прочетете в  Методиката за осъществяване на държавния план-прием в 5.клас – профил „Математически“ на ППМГ „Акад. Ив. Ценов“, гр. Враца за учебната 2022/2023 г.

 Заповед за утвърждаване на Държавен план-прием в V клас в област Враца за учебната 2022/2023 година

Брошура

ОСМИ КЛАС:
Профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ“

1 паралелка (26 ученици) Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език;
1 паралелка (26 ученици) Математика и физика с интензивно изучаване на английски език.

Балообразуване:

удвоените точки от Националното външно оценяване по български език и литература  (макс.  2 х 100 = 200 т.);
удвоените точки от Националното външно оценяване по математика (макс. 2 x 100 = 200 т.);
оценките от свидетелството за основно образование български език и литература и по математика, превърнати в точки   (макс. 2 x 50 =100 т.).

Максимален бал: 500 точки

Профил „ПРИРОДНИ НАУКИ“

1 паралелка (26 ученици) Биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда с интензивно изучаване на  английски език;

Балообразуване:

удвоените точки от Националното външно оценяване по български език и литература  (макс.  2 х 100 = 200 т.);
удвоените точки от Националното външно оценяване по математика (макс. 2 x 100 = 200 т.);
оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература  и биология и здравно образование, превърнати в точки  (макс. 2 x 50 =100 т.).

Максимален бал: 500 точки

Професия „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ”

1 паралелка (26 ученици) Информатика и ИТ с разширено изучаване на английски език.

Балообразуване:

удвоените точки от Националното външно оценяване по български език и литература  (макс.  2 х 100 = 200 т.);
удвоените точки от Националното външно оценяване по математика (макс. 2 x 100 = 200 т.);
оценките от свидетелството за основно образование български език и литература и по информационни технологии, превърнати в точки (макс. 2 x 50 =100 т.).

Максимален бал: 500 точки

Допълнителна информация за сроковете и реда за кандидатстване, балообразуването и начина на класиране, както и за всичко, което ви интересува във връзка с ППМГ „Академик Иван Ценов“, може да търсите на сайта на училището, страницата му във Фейсбук, както и на телефон 092/ 624 169.

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас за учeбната 2022/ 2023 година

Брошура

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни