Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

За Вас, бъдещи петокласници!

Ръководството на Профилирана природо-математическа гимназия ”Академик Иван Ценов”, гр.Враца предлага образователни услуги

по Математика

подготовка за математически състезания
за ученици от 4 клас

Време на провеждане: в събота, от 07 ноември 2020 г. до 17 април 2021г., по предварително обявен график и програма.

Място на провеждане: сградата на ППМГ

Продължителност: 42 учебни часа

Записване: от 02 ноември до 06 ноември 2020 г. в канцеларията на гимназията от 11:00 до 14:00 часа

1. Обява -

2. Програма на курса -

3. Дати на провеждане

4. Заявление за участие в курса -

5. Деклларация за информирано съгласие -

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни