Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр. Враца

Вие сте тук: Начало
ПМГ Враца Новините
Зрелостник от ПМГ Враца с бронзов медал от международна олимпиада

Възпитаникът на ПМГ Враца Радослав Федеев Тодоров спечели бронзов медал на 25-ата Международна олимпиада по биология, провела се в Индонезия. Българският национален отбор по биология спечели общо два бронзови медала и две почетни грамоти. Другият бронзов медалист е националният шампион по биология Димитър Манойлов от Математическата гимназия в Плевен. С грамоти за достойно представяне се завърнаха Емилия Таскова и Теодор Трифонов от Националната природо-математическа гимназия в София.

Да поздравим Радослав и неговите преподаватели, които го подготвиха за това престижно и трудно състезание и да им пожелаем нови успехи!

 

586
636
697
719
4532
1/5 
start stop bwd fwd

 
Свободни места за учебната 2013/2014 г.

Свободни места за учебната 2014 / 2015 г.по профили и паралеки:

 

ІХ клас:

 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на немски език и първи профилиращ предмет география и икономика – 1място
 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет химия и ООС – 3 места
 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет биология и ЗО – 1 място

Х клас

 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет информатика – 1 място
 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на немски език и първи профилиращ предмет география и икономика – 5 места
 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет химия и ООС – 1 място
 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет биология и ЗО – 1 място

ХІ клас

 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет математика – 1 място

  Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет химия и ООС с английски език – 6 места

  Природоматематически профил с интензивно изучаване на немски език и първи профилиращ предмет география и икономика – 3 места.

  Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет биология и ЗО – 1място

Ред и условия за попълване на обявените свободни места:

Документи за кандидатстване:

 • Заявление до директора;
 • Ксерокопие на учебен план от училището, където кандидатът е завършил учебната 2013/2014 г.;
 • Ученическа книжка.

Срок за подаване на документи за попълване на обявените свободни места – 25.08 - 05.09.2014 г. от 8:00 до 16:00 часа
Място на подаване на документи: канцеларията на гимназията.
Класиране на приетите ученици ще се извърши от директора на гимназията на 08.09.2014 г. по низходящ ред  в зависимост от бала, образуван от оценките по математика, български език и литература, първи чужд език и първи профилиращ предмет от учебната 2013/2014 година.

На основание чл.26 ал.1 т.1 от Наредба №3/15.04.2003 г. изм. и доп. –ДВ бр.65/09.08.2005 г. за системата на оценяване ученикът  полага приравнителни изпити при различие в учебните планове;

Приравнителните изпити ще се проведат от 09.09. до 12.09.2014 г.
Записване на приетите ученици: 12.09.2013 г. от 15 часа
Необходими документи за записване:

 • Заявление по образец.
 • Ксерокопие от личен картон на ученика (заверен от училището, в което се е обучавал ученикът през учебната 2013/2014 г.);
 • Удостоверение за преместване;
 • Лична здравно-профилактична карта.

С отделна заповед на директора ще бъдат определени условията и реда за провеждане на приравнителните изпити.

 
Книги за прочит през лятото

Книги за прочит през лятото:

За петокласниците!

За шестокласниците!

Българска литература:

Стихотворения:

Чужда литература:

 


unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum