Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр. Враца

Вие сте тук: Начало
ПМГ Враца Новините
Свободни места след трето класиране

Свободно място за ученици по профили и паралелки след ІІІ класиране,за учебната 2014/2015 година:

VІІІ клас

Профил „Природоматематически“ – Информатика с английски език – 1 място

Ред и условия за попълване на обявените свободни места:

Учениците, които кандидатстват за обявеното свободно място трябва да са завършили VII клас в годината на кандидатстване и да са получили оценка най-малко 3.00 на всеки от приемните изпити, определени като балообразуващи по профили:

Документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец;
 • Оригинал от удостоверение за завършен VII клас;
 • Служебната бележка за оценките от положените приемни изпити - оригинал.

Срок на подаване на документи за попълване на обявеното свободно място: от от 8:00 до 16:30 часа на 28.07.2014 г. в канцеларията на ПМГ „Акад. Иван Ценов”, гр. Враца.

Класиране на приетия ученик в профил „Природоматематически”, информатика с английски език ше се извърши до 14:00 часа на 29.07.2014 г.

Балът за класиране в профил природоматематически, информатика с английски език се образува като сбор от:

 • оценката от теста по български език и литература;
 • утроената оценка от теста по математика;
 • оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас;
 • оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас.

Класирането се извършва по низходящ ред.

Записване на приетите ученици: от 14:00 до 16:00 часа на 29.07.2014 г.

 
Свободни места за учебната 2013/2014 г.

Свободни места за учебната 2014 / 2015 г.по профили и паралеки:

 

ІХ клас:

 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на немски език и първи профилиращ предмет география и икономика – 1място
 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет химия и ООС – 3 места

Х клас

 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет информатика – 1 място
 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на немски език и първи профилиращ предмет география и икономика – 5 места
 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет химия и ООС – 1 място
 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет биология и ЗО – 1 място

ХІ клас

 • Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет математика – 1 място

  Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет химия и ООС с английски език – 6 места

  Природоматематически профил с интензивно изучаване на немски език и първи профилиращ предмет география и икономика – 3 места.

  Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и първи профилиращ предмет биология и ЗО – 1място

Ред и условия за попълване на обявените свободни места:

Документи за кандидатстване:

 • Заявление до директора;
 • Ксерокопие на учебен план от училището, където кандидатът е завършил учебната 2013/2014 г.;
 • Ученическа книжка.

Срок за подаване на документи за попълване на обявените свободни места – 25.08 - 05.09.2014 г. от 8:00 до 16:00 часа
Място на подаване на документи: канцеларията на гимназията.
Класиране на приетите ученици ще се извърши от директора на гимназията на 08.09.2014 г. по низходящ ред  в зависимост от бала, образуван от оценките по математика, български език и литература, първи чужд език и първи профилиращ предмет от учебната 2013/2014 година.

На основание чл.26 ал.1 т.1 от Наредба №3/15.04.2003 г. изм. и доп. –ДВ бр.65/09.08.2005 г. за системата на оценяване ученикът  полага приравнителни изпити при различие в учебните планове;

Приравнителните изпити ще се проведат от 09.09. до 12.09.2014 г.
Записване на приетите ученици: 12.09.2013 г. от 15 часа
Необходими документи за записване:

 • Заявление по образец.
 • Ксерокопие от личен картон на ученика (заверен от училището, в което се е обучавал ученикът през учебната 2013/2014 г.);
 • Удостоверение за преместване;
 • Лична здравно-профилактична карта.

С отделна заповед на директора ще бъдат определени условията и реда за провеждане на приравнителните изпити.

 
Зрелостник от ПМГ Враца с бронзов медал от международна олимпиада

Възпитаникът на ПМГ Враца Радослав Федеев Тодоров спечели бронзов медал на 25-ата Международна олимпиада по биология, провела се в Индонезия. Българският национален отбор по биология спечели общо два бронзови медала и две почетни грамоти. Другият бронзов медалист е националният шампион по биология Димитър Манойлов от Математическата гимназия в Плевен. С грамоти за достойно представяне се завърнаха Емилия Таскова и Теодор Трифонов от Националната природо-математическа гимназия в София.

Да поздравим Радослав и неговите преподаватели, които го подготвиха за това престижно и трудно състезание и да им пожелаем нови успехи!

 

586
636
697
719
4532
1/5 
start stop bwd fwd

 
Престижни награди на ученици за 2013/2014 уч.г.
Slide01
Slide02
Slide03
Slide04
Slide05
Slide06
Slide07
Slide08
Slide09
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15
Slide16
Slide17
Slide18
Slide19
Slide20
Slide21
Slide22
Slide23
Slide24
Slide25
Slide26
Slide27
Slide28
Slide29
Slide30
Slide31
Slide32
Slide33
Slide34
Slide35
Slide36
Slide37
Slide38
Slide39
01/39 
start stop bwd fwd
 


Страница 1 от 2
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum